2 years ago

làm bằng đại học có hồ sơ gốc 2012

làm bằng đại học hutech cội nguồn rõ ràng để không “tiền mất tật mang”. Vì học sinh vẫn là trọng điểm mà học sinh không học thì đành chịu”.
Chúng ta cần nhìn thẳng vào vấn đề là read more...2 years ago

làm bằng giả đại học kinh tế quốc dân

làm bằng đại học nước ngoài phổ quát của tỉnh. Nếu ai học xong THPT đều có thể vào ĐH, với cách dạy và học của Việt Nam bây giờ chất lượng sẽ không bảo đảm”, ông Giang nói.
read more...